IT Staffing

Heeft u nood aan tijdelijk personeel om uw projecten op tijd af te werken?

Zoekt U IT krachten ter vervanging van ziek personeel  of  heeft  u nood aan een specialist  in een bepaald ICT vakgebied?

Dan kunt U steeds een beroep doen op onze diensten voor korte of lange inval periodes.

Wij leveren uw bedrijf de gepaste profielen.

Voordelen

  • Geen aanwervingen om  projecten volgens tijdschema af  te werken
  • Geen  investeringen in opleidingen van nieuwe technologie
  • Eenvoudige vervanging
  • Permanente bezetting: Geen zorgen maken over ziekte of vakantieperiodes