Audit & Advies

Een bedrijfsrevisor, doet een doorlichting van uw bedrijfsboekhouding, ook uw IT infrastructuur heeft op tijd en stond nood aan een doorlichting.

Uw volledige ICT-omgeving in kaart brengen, kan problemen en zwakke plekken in het netwerk signaleren die uw onderneming ernstige schade kunnen toebrengen.

Een audit kan een onpartijdige en vendoronafhankelijk advies formuleren om uw netwerk te optimaliseren, veiliger te maken en efficiënter te laten functioneren. Problemen, conflicten en belangrijke aandachtspunten zullen worden aangehaald.

U krijgt een schematische voorstelling van uw infrastructuur met een beschrijving van de verschillende hardware. Per apparaat brengen wij de specificaties en garanties in kaart alsook de beveiligingsstatus (beveiligingsupdates, antivirus, firmware etc), discspace usage etc…

We bekijken uw huidige backup en disaster recovery mogelijkheden. Een degelijk, betrouwbaar en persoonlijk advies, is wat u mag verwachten van ons.